Curriculum Vitae - Dr. Shk. Ardit Dunidoktor stafi mjeksor ortopedia italiane

Datëlindja: 1969
Profesioni: Mjek, kirurg ortoped-traumatolog

Edukimi

1986-1991
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës

1993-1997
Departamenti i Kirurgjisë, Katedra e Ortopedi -Traumatologjisë.


Specializim në Ortopedi -Traumatologji

2003-2004
Departamenti i Kirurgjisë, Fakulteti i Mjekësisë Master në Ortopedi-Traumatologji

2010
Doktor i Shkencave Mjekësore


Trainime

1997
Buterworth Hospital, Michigan, USA Trainim në Ortopedi-Traumatologji, EMS, Urgjenca e Politraumës

1998
Spitali Nr.401 Athinë Greqi. Trainim në Kirurgjinë e Traumës

2003
Spectrum Health Hospital, Michigan, USA. Trainim i Avancuar në Traumat e Bacinit, Kolonës, Ekstremiteteve


Eksperienca profesionale

1991-1992
Drejtoria e Shëndetit Publik Fier, Mjek i Përgjithshëm

1992-1993
Drejtoria e Shëndetit Publik Kavajë. Mjek i Përgjithshëm

1998
Shërbimi Universitar Ortopedi Traumatologji, Qendra Kombëtare e Traumës. Kirurg Ortoped-Traumatolog

2004
Mjek Egzaminues i Misionit të Kombeve të Bashkuara në Shqipëri (UNEP)

2005- 2006
Qendra Kombëtare e Traumës, S.U.Q.U. Drejtor i Departamentit Urgjencë-Kirurgji-Reanimacion

2008
Fakulteti i Mjekësisë. Pedagog në Katedrën Ortopedi-Traumatologji

2009
Ortopedia Italiane në Tiranë. Kirurg Ortoped


Eksperienca në mësimdhënie

1999
Qendra Kombëtare e Trainimit për Urgjencat Mjekësore, QSUT "Nënë Tereza", Instruktor i Traumës

2006
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës. Pedagog i jashtëm në katedrën Ortopedi-Traumatologji

2007
vInstitucioni Privat Prauniversitar "Medicom". Hartues i tekstit dhe Pedagog i lëndës Ortopedi-Traumatologji

2008
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës. Pedagog në Katedrën Ortopedi-Traumatologji


Gjuhë të huaja

Anglisht, Frëngjisht, Italisht, Greqisht.


Njohuri Kompiuteri

Ms word, MsExcel, PowerPoint, Photoshop.


Botime-Publikime

Tekste: Ortopedia dhe Traumatologjia Lokomotore.
Tekst për studentët e infermierisë Medicom APTC 2007


Publikime jashtë vëndit:

1. Chiari osteotomy for acetabular dysplasia in adults. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellnica, Athinë 2001

2. Prophylactic use of antibiotics in orthopedic surgery 3rd Balcan Congress of Orthpaedics and Traumatology, Orthopaedics & Traumatology Biennial, Antalya Turkey 2004

3. Osteopoikilosis, 3rd Balcan Congress of Orthpaedics and Traumatology, Orthopaedics & Traumatology Biennial, Antalya Turkey 2004

4. Iselin disease, 3rd Balcan Congress of Orthpaedics and Traumatology, Orthopaedics & Traumatology Biennial, Antalya Turkey 2004

5. Posterior traumatic shoulder dislocation, 3rd Balcan Congress of Orthpaedics and Traumatology, Orthopaedics & Traumatology Biennial, Antalya Turkey 2004

6. DDH in a developing country. Rebuilding the strategies for early diagnosis and management. Macedonian Journal of Medical Sciences 2 (3):205-208, 2009

7. Reliability of clinical tests in DDH. Bulletin of the International Scientific Surgical Association. Vol.4, N.2-3 Saint Petersbourg 2009

8. Fragility fractures and their treatment: Arettrospective review. 11-th EFFORT Congress, Madrid 2010

9. Reduction of late presenting cases and operability for DDH in a developing country. 11-th EFFORT Congress, Madrid 2010

10. Prania e ndryshimeve displazike në të afërm të gradës së parë të fëmijëve me Displazi Zhvillimore Koksofemorale. Medicus Vol XIII (1): 181-183, 2010.


Publikime brenda vëndit:

1. Trajtimi me fiksator ekstern i frakturave plurifragmentare te kockave diafizare shkaktuar nga armët e zjarrit. Konferenca ndërkombëtare për dëmtimet nga armët e zjarrit. Tiranë 11-12 Shtator 1998

2. Luksacioni koksofemoral kongenital. Material didaktik për trainimin e mamive në rrethin e Kurbinit dhe Krujës. Shkurt 1999.

3. Rupturat e tendinit të Akilit, problematika dhe rezultatete trajtimit. Konferenca e VIII Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2000.

4. Osteotomia Chiari për displazinë acetabulare në të rriturit. Konferenca e IX Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2001.

5. Trajtimi kirurgjikal i Pes Equinovarus rezistent sipas teknikës Turco. Kongresi i I i Shoqatës Shqiptare të Ortopedi-Traumatologjisë, Tiranë, Qershor 2002.

6. Dëmtimi jatrogjenik i nervit spinal aksesor. Kongresi i I i Shoqatës Shqiptare të Ortopedi-Traumatologjisë, Tiranë, Qershor 2002.

7. 600 muskuj, ja çfarë na vë në lëvizje. Revista "Dhimbja" Nr.2 Tiranë Prill 2003

8. Dhimbja myofasciale e kokës dhe e qafës. Revista "Dhimbja" Nr.3, Tiranë Maj 2003

9. Fizpatologjia e infeksionit pas fiksimit intern të frakturave. Konferenca e XI Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2003

10. Talusi vertikal Kongenital. Konferenca e XI Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2003

11. Dhimbja e tipit "Fantomë", incidenca dhe trajtimi. Konferenca e XII Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2004

12. Luksacioni posteromedial talokrural pa frakturë. Konferenca e XII Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2004

13. Trajtimi i displazisë në zhvillim të artikulacionit koksofemoral me jastëkun abduktor Becker-Mittelmeyer. Konferenca e XIII Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2005.

14. Ku jemi me depistimin dhe tratimin e hershëm të DZHK. Konferenca e XIII Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2005.

15. Ndikimi i ambientit operator ne incidencën e infeksionit kirurgjikal në Ortopedi. Konferenca e XIV Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2006.

16. Frakturat osteoporotike dhe trajtimi i tyre në SHKUOT. Konferenca e XV Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2007.

17. Fraktura e stresit e ramusit pubik inferior në fëmijët. Konferenca e XV Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2007.

18. Epidemiologjia e DZHK. Konferenca e XVI Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2008.

19. Sinostoza radioulnare proksimale bilaterale. Konferenca e XVI Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2008.

20. Ringritja e Strategjisë për depistimin e hershëm të DZHK. Buletini i Shkencave Mjekësore Vol. 39, N.2 Tiranë 2008

21. Trajtimi i DZHK nën moshën një vjeç. Buletini i Shkencave Mjekësore. Vol.39 N.3 Tiranë 2008

DZHK në vendin tonë. Ndërtimi i një strategjie për diagnozën e hershme. Buletini i urdhërit të Mjekëve të Shqipërisë. N.1 Tiranë 2009

| Ky sit u krijua nga Dorealda Dalipaj | Logua u dizenjua nga Renald Koxhaj |

Kushtet e perdorimit te permbajtjeve te ketij siti |Kontrollet e vlefshmërisë në konformitet me standartet e World Wide Web Consortium (W3C):   CSS Valido! Valid XHTML 1.0 Transitional

ortopedia italiane tirane

Për të qëndruar sa më afër pacientëve tanë, OIT gjëndet në facebook!